Επιλογή Σελίδας

Social media & Λαϊκός πολιτισμός

 

Όταν συνδυάζεις τις επιστήμες σου, δημιουργείς καινοτόμες ιδέες!
Και όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που έχουν όραμα, τότε:
Κάνε αυτό που αγαπάς και δε θα χρειαστεί να ‘δουλέψεις’ ούτε μία μέρα στη ζωή σου”.

Και αυτό ακριβώς επιχειρώ να κάνω.

Με πτυχίομεταπτυχιακό και διδακτορικό (σε εξέλιξη), διαχειρίζομαι τη δυναμική της Επικοινωνίας και του Διαδικτύου σε συνδυασμό με τον γοητευτικό κόσμο της Λαογραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

 

Συστάσεις:

“…επέδειξε απόλυτη συνέπεια […] Εργάστηκε με μεθοδικότητα σε θέματα επικοινωνίας […] διαθέτει ικανότητες οργάνωσης και πνεύμα ομαδικής συνεργασίας. Η υπευθυνότητά της να φέρει εις πέρας κάθε αρμοδιότητα που της ανατίθεται, την καθιστούν πολύτιμο συνεργάτη”.

Κ. Παπαντωνίου

τ. Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής

“σχεδίασε με έμπνευση και επιμελήθηκε με αφοσίωση τις ψηφιακές εφαρμογές, ενισχύοντας τις γνώσεις και την εμπειρία του επισκέπτη στο μουσείο μας”.

Γ. Περράκης

Διευθυντής, Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω

(από τον πρόλογο της υπό έκδοσης μελέτης μου για τη λαϊκή μαγεία):
“Με χαρά προλογίζω τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία της αξιαγάπητης για το χαρακτήρα αλλά και για τη συγκινητική για τη φιλομάθειά της μαθήτριάς μου […] Και τη συγχαίρω πρώτιστα για την καθαρή, διαυγή γλώσσα που χρησιμοποιεί, ακόμα και για ζητήματα και προβλήματα τόσο δύσκολα, όπως είναι αυτό της μαγείας”.

Μ. Μερακλής

Πρόεδρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, Ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας, Παν/μιο Αθηνών

“…επέδειξε πνεύμα φιλομάθειας και διάθεση συνεργασίας με τους ερευνητές του Κέντρου. Άφησε άριστες εντυπώσεις […] ”

Ε. Καραμανές

Διευθύνων του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Δείτε για μένα:

Bio

Σπουδές – Έρευνα – Εμπειρία

Υπηρεσίες

Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε

Projects

Ιδέες στην πράξη

Blog

Άρθρα – Σκέψεις – Συμβουλές