Επιλογή Σελίδας

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2017: Ιστορικό Λαογραφικό Οικομουσείο Αιγάλεω Σχεδιασμός και λαογραφική επιμέλεια ψηφιακών εφαρμογών του μουσείου. Εκπαιδευτικά προγράμματα λαϊκού πολιτισμού. 2014: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας, γραφείο Αντιπεριφερειάρχη...