Επιλογή Σελίδας
Βρήκαμε τη γιαγιά Βαγγελιώ στο χωριό Παναγιά δήμου Μινώα Πεδιάδος για να καταγράψουμε ζητήματα της υφαντικής τέχνης.
Έχουμε ξεκινήσει επίσημα τις επισκέψεις στα χωριά, τις συναντήσεις και τις καταγραφές για το έργο Χειροτεχνία στην Κρήτη, ένα αναπτυξιακό έργο της εταιρείας Πλοηγός με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Αποστολή μας είναι να ενδυναμώσουμε τους Χειροτέχνες του τόπου, τους νέους ανθρώπους που ασχολούνται με παραδοσιακά επαγγέλματα και λαϊκές τέχνες.
Για τη χαρτογράφηση της χειροτεχνίας στο νησί και τις παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε, έχουμε θέσει δύο βασικούς άξονες ως κατευθυντήριες γραμμές: την λαο-εθνο-ανθρωπολογική επιστημονική έρευνα ως θεμέλιο λίθο στη χάραξη πολιτικών και την επικοινωνιακή στρατηγική για τη συσπείρωση κοινοτήτων γύρω από την αποστολή μας.
Μετά από μία πανδημία που καθήλωσε την ανθρωπότητα, επιστρέφουμε στα χωριά και τις καταγραφές παππουδογιαγιάδων.
(Ω επιτέλους! 👀)