Επιλογή Σελίδας
Στην Αθήνα σήμερα λαμβάνει χώρα το multiplier event για το έργο e-PRI4ALL με θέμα “Ανοιχτοί και ψηφιακοί πόροι για διευθυντές και διευθύντριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υποστήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη διαδικτυακή μάθηση”.
Τα multiplier events είναι δράσεις στη διάρκεια των οποίων γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό τα πορίσματα ενός ερευνητικού έργου.
Ήμουν μέρος αυτού του έργου Erasmus+ ως εξωτερική συνεργάτης του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), διερευνώντας την ενίσχυση των δεξιοτήτων για τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Και ευγνώμων για τη συνεργασία με τον επιστημονικό συντονιστή του έργου, κ. Νίκο Δεμερτζή, τότε διευθυντή του ΕΚΚΕ.
Τον κο Δεμερτζή τον είχα καθηγητή πριν από 15 χρόνια (!) στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Οπότε καταλαβαίνετε πώς ένιωσα τη στιγμή που με κάλεσε πέρυσι, ρωτώντας ευγενικά αν είμαι διαθέσιμη να συμμετέχω.
Ενθουσιασμένη δέχτηκα και αφιέρωσα με όρεξη τους επόμενους μήνες στη σύντομη ποιοτική έρευνα που ακολούθησε (με ημικατευθυνόμενες συνεντεύξεις, ανάλυση περιεχομένου, σύνταξη report για τα παραδοτέα του αντίστοιχου Πακέτου Εργασίας κοκ).
Με εμπιστεύτηκε ως ερευνήτρια και το εκτιμώ πολύ αυτό.
Παρά το ότι δεν μπορώ να παρευρεθώ στη σημερινή εκδήλωση επειδή βρίσκομαι εκτός Αθηνών, εύχομαι κάθε επιτυχία στην όλη δράση. Και να έχει θετικό αντίκτυπο.
Αυτού του είδους τα multiplier events είναι τόσο σημαντικά για την κινητοποίηση κοινοτήτων σε κρίσιμα θέματα, όπως η συμπερίληψη στην εκπαίδευση σήμερα.
Μοιράζομαι μερικές φωτογραφίες από τις συναντήσεις μας στο ΕΚΚΕ, όταν κάποιοι από τους εταίρους του έργου επισκέφθηκαν την Αθήνα το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το e-PRI4ALL, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: